Privacy beleid en disclaimer Woonboulevard Utrecht
De Vereniging BIZ Woonboulevard Utrecht, verder te noemen Woonboulevard Utrecht, verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de levering van diensten en houden van toezicht in het winkelcentrum.

Woonboulevard Utrecht respecteert de privacy van bezoekers aan haar website en winkelcentrum en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft veilig en vertrouwelijk wordt behandeld/ verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

1. Doeleinden
Woonboulevard Utrecht verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

1.1 Website
Uw persoonsgegevens worden door Woonboulevard Utrecht verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de levering van diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

2. Gegevensverwerking website bezoek

2.1 Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit gebeurt middels cookies en pixels. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer/mobiel device, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en de effectiviteit van onze internetadvertenties en blogs. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

2.2 Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

2.3 Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

2.4 Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over Woonboulevard Utrecht en aanwezige winkels in Woonboulevard Utrecht. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

2.5 Links en banners
Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.

2.6 Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

3. Disclaimer
Woonboulevard Utrecht spant zich in om de inhoud van www.woonboulevardutrecht.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.woonboulevardutrecht.com aangeboden gegevens worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

4. Aansprakelijkheid
Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat Woonboulevard Utrecht geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Woonboulevard Utrecht aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden mochten deze via deze website worden aangeboden.

4.1 Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Woonboulevard Utrecht geen zeggenschap of controle heeft. Woonboulevard Utrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of links in die website.

4.2 Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Woonboulevard Utrecht of in Woonboulevard Utrecht gevestigde bedrijven. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonboulevard Utrecht of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

5. Inzagerecht, correctie en recht van verzet
U heeft de mogelijkheid om, na een schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

Bij het doen van een inzageverzoek behoudt Woonboulevard Utrecht zich het recht voor om aanvullende eisen te stellen aan het verzoek.

6. Reclame en marketing van derden

6.1Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.(Hiervoor moeten we eerst controleren of de IP-adressen zijn geanonimiseerd). De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

6.2 Advertentienetwerken

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de derde partijen.

Gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden zijn op het individu. Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (Bijvoorbeeld. Google Ads en Facebook Ads) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw apparaat plaatsen. Onze website heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

6.3 Gepersonaliseerde advertenties

Wij verzamelen, delen en gebruiken persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties. Ook maken wij gebruik van remarketing. Op basis van eerdere bezoeken aan onze website krijgen websitebezoekers de meest relevante advertenties te zien.

7. Wijzigingen van het privacy beleid en de disclaimer
Woonboulevard Utrecht behoudt zicht het recht voor haar privacy beleid en disclaimer te herzien of aan te passen.

Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website.

8. Contact
Uw vragen, opmerkingen of inzage in uw gegevens kunt u stellen of de volgende manier:
Per email: info@woonboulevardutrecht.com
Per post:
Woonboulevard Utrecht
t.a.v. Management
Steenarend 44
3435GW Nieuwegein

Versie : 21 februari 2022